LİSE 1 BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI  

Posted by İSMAİL CAN in

KAZIM KARABEİR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 1 BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI
Adı: Sınıfı: 9 M
Soyadı: Okul No:

1. ATP’nin kullanıldığı yerlerden 5 tanesini yazınız.
2. ATP’nin şeklini çiziniz.
3. Bitki hücresinin şeklini çiziniz
4. DNA ile RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.
5. Hücre organellerini ve görevlerini kısaca yazınız.
6. Hücre teorisini açıklayınız.
7. Hücre zarının görevlerini yazınız.
8. Nükleotit şeklini çiziniz.
9. RNA’nın çeşitlerini ve görevlerini yazınız.
10. Yağda eriyen vitaminlerin eksikliğinde hangi hastalıklar oluşur?

CEVAPLAR

KAZIM KARABEİR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 1 BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI
Adı: Sınıfı: 9 M
Soyadı: Okul No:

1. ATP’nin kullanıldığı yerlerden 5 tanesini yazınız.
2. ATP’nin şeklini çiziniz.
3. Bitki hücresinin şeklini çiziniz
4. DNA ile RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.
5. Hücre organellerini ve görevlerini kısaca yazınız.
6. Hücre teorisini açıklayınız.
7. Hücre zarının görevlerini yazınız.
8. Nükleotit şeklini çiziniz.
9. RNA’nın çeşitlerini ve görevlerini yazınız.
10. Yağda eriyen vitaminlerin eksikliğinde hangi hastalıklar oluşur?

CEVAPLAR
1. ATP’nin kullanıldığı yerlerden 5 tanesini yazınız.
ATP canlı organizmada her aşamada kullanılır. Ancak özelikle aktivasyon enerjisi, biyosentez reaksiyonları, aktif taşıma, hareket ve kasılma, sinirsel iletim ve dönüşümler ile vücut ısısı için kullanılır.
2. ATP’nin şeklini çiziniz.


3. Bitki hücresinin şeklini çiziniz


4. DNA ile RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.
DNA ile RNA arasındaki farklar:
DNA, kalıtsal bilgiyi taşır, yönetici moleküldür.
RNA, Protein yapımında görevlidir.
DNA, Timin bazı özgüldür.
RNA, Urasil bazı özgüldür.
DNA, Deoksiriboz şekeri bulunur.
RNA, Riboz şekeri bulunur.
DNA, çift zincirlidir.
RNA, tek zincirlidir.
DNA, hücrede çekirdek, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur.
RNA, hücrede çekirdek, sitoplazma, ribozom, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur.
5. Hücre organellerini ve görevlerini kısaca yazınız.
Çekirdek, hücreyi yönetir.
Ribozom, protein sentezi yapar.
Sitoplazma, tüm olayların olduğu sıvı ortamdır.
Lizozom, hücre içi sindirim yapar.
Salgı kesecikleri, salgı maddelerini taşırlar.
Düz ER, streoid hormon ve yağ sentezi ve depolama görevi vardır.
Sentrozom, iğ ipliklerinin oluşumunu yapar.
G’lü ER, protein ağırlıklı madde taşıma ve depolama görevi yapar
Mitokondri, ATP üretimi, O2’li solunum yapar.
Hücre zarı, madde giriş çıkışını sağlar.
Koful, Çeşitli maddeleri taşır, depolar.
Kloroplast, fotosentezi yapar.
Kromoplat, bitkiye renk verir.
Lökoplast, organik moleküllerin depo edildiği yerdir.


6. Hücre teorisini açıklayınız.
Bütün canlılar bir yada daha fazla sayıda hücrelerden oluşmuştur.
Hücreler canlıların tüm genetik özelliklerini taşıyan en küçük birimdir.
Yeni hücreler, var olan hücrelerin çoğalması ile oluşur.
Hücre bölünmesi, kuşaklar arasındaki kalıtsal devamlılığı sağlar.
7. Hücre zarının görevlerini yazınız.
Hücreye belli bir şekil verir.
Hücreyi dış etkilerden korur.
Hücre bütünlüğünü sağlar.
Hücrelerin biribirlerini tanımalarını sağlar.
Hücreyi dış ortamdan ayırır.
Hücreye madde giriş-çıkışını sağlar.
8. Nükleotit şeklini çiziniz.


9. RNA’nın çeşitlerini ve görevlerini yazınız.
mRNA (mesajcı RNA): DNA’daki kalıtsal bilgiyi sitoplazmadaki ribozomlara taşır.
tRNA (taşıyıcı RNA): Sitoplazmadaki aa’leri ribozomlara taşır.
rRNA (ribozomal RNA): Ribozomların yapısını oluşturur.
10. Yağda eriyen vitaminlerin eksikliğinde hangi hastalıklar oluşur?
A vit: Gece körlüğü, vücut direncinde azalma, büyümede gecikme
D vit: kemikte şekil bozukluğu, raşitizm, osteoporoz
E vit: kısırlık, büyümede gecikme
K vit: kan pıhtılaşma süresinin uzaması

0 yorum

Yorum Gönder

HADİS

BİYOLOJİ YILLIK (PROJE-DÖNEM) ÖDEVLERİ

BİYOLOJİ YILLIK (PROJE-DÖNEM) ÖDEVLERİ


KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

KONU BAŞLIKLARI